Background Image

ニュース教材

記事一覧


admin | Publish on 12 December, 2018

  เปิดทดลองรถไฟฟ้าสายสีเขียว แบริ่ง-สมุทรปราการ pòet thót lawng rót fai fáa săai sĭi khĭaw · bae-rîng – sà-mùt praa-kaan BTS グリーンライン『ベーリング駅 ⇔ ケーハサムットプラーカーン駅』ルートの試験運行が開始されました。 กรุงเทพมหานครได้เปิดให้ทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ โดยให้ใช้ฟรี 4 เดือน krung thêp má-hăa ná-khawn dâai pòet hâi thót lawng chái baw-rí-kaan rót fai fáa … Continue reading

admin | Publish on 18 October, 2018

記事内容(PDFファイル) : แกร็บ จับมือ ททท ประกาศความร่วมมือ จัดแคมเปญ แกร็บสิ เปิดประตูนักท่องเที่ยวสู่สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนที่มีเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัว pòet prà-tu nák thâwng thîaw sù sà-thăan-thîi thâwng thîaw chum chon thîi mii sà-nèh láe èk-kà-lák chà-phó tua   แคมเปญ แกร็บสิ จะทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประสบการณ์แบบท้องถิ่นอย่างแท้จริง khaem-pen kràep-sì · jà tham hâi nák thâwng thîaw … Continue reading

admin | Publish on 13 October, 2018

記事内容(PDFファイル): “สารสกัดใบหม่อน” ช่วยลดซึมเศร้า สมุนไพรอาหารเสริมจากสารสกัดใบหม่อน sà-mŭn phrai aa-hăan sŏem jàak săan sà-kàt bai màwn   ช่วยเพิ่มความจำ กล้ามเนื้อแข็งแร็ง ลดอาการซึมเศร้าวิตกกังวล chûay phôem khwaam jam · klâam néua khăeng raeng · lót aa-kaan suem sâo wí-tòk kang- won   เหมาะสำหรับวัยกลางคนและผู้สูงอายุ mò săm-ràp wai klaang-khon … Continue reading

admin | Publish on 13 October, 2018

記事内容(PDFファイル) : ผนังโปร่งแสง ไอเดียแต่งห้องนอกกรอบให้เด่นเด้งกว่าใคร การตัดสินใจ เลือกกั้นห้องด้วยกำแพงทึบอาจจะธรรมดาไป kaan tàt sĭn jai · lêuak kân hâwng dûay kam-phaeng thúep àat jà tham-má-daa pai   กล่องโปร่งแสงที่ถูกวางเรียงซ้อนกันทำจากโพรพิลีน klàwng pròng săeng thîi thùk waang riang sáwn kan tham jàak pho rá-phí-liin   มันสามารถทำหน้าที่เป็นช่องเก็บของ เก็บซ่อนเอกสาร ข้อมูลต่างๆ … Continue reading

admin | Publish on 05 October, 2018

記事内容(PDFファイル) : ไข้เลือดออกระบาดกรุง ตายแล้ว 6 ราย – ป่วยกว่า 6 พันคน จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่พบว่าสถานการณ์ในกรุงเทพฯ jàak kaan long phúen thîi khăwng jâo nâa-thîi phóp wâa sà-thăan kaan nai krung thêp   แหล่งที่เกิดโรคเป็นชุมชนหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ บ้านเรือน ร้านค้าที่มีความอับชื้น làeng thîi kòet rôk pen chum chon mù bâan jàt … Continue reading

Copyright © 2008-2017 www.japanese2thai.com All rights reserved.