Background Image

ニュース教材

記事一覧


sine.jtca | Publish on 22 April, 2023

https://www.thunkhaotoday.com/news/marketing TikTok แพลตฟอร์มการตลาดที่มาแรงแห่งยุคสมัยtík-tòk phlɛ̀ɛt-fɔɔm kaan ta-làat thîi maa rɛɛŋ hɛ̀ɛŋ yúk sa-mǎy近代の人気マーケティングプラットフォーム TikTok คอนเทนต์ ใน TikTok ส่วนใหญ่ เป็นรูปแบบวีดีโอสั้น ( Short-Form Video) ความยาวประมาณ 15-30 วินาทีkhɔɔn-thén nai tík-tòk sùan-yài pen rûup bɛ̀ɛp wii-dii-oo sân ( Short-Form Video) khwaam yaaw prà-maan 15 thɯ̌ŋ … Continue reading

admin | Publish on 17 April, 2023

https://www.sanook.com/news/7910486/ 記事内容(PDFファイル) : ฝุ่นพิษ PM 2 ฝุ่นพิษกลับมาอีกครั้ง ค่าปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพฯfùn phít klàp maa ìik khráng · khâa pà-ri-maan fùn lá-ɔɔŋ PM sɔ̌ɔŋ cùt hâa nai krung thêp毒の埃が再び戻ってきました。バンコクの PM2.5 の埃の量 ตรวจวัดได้ระหว่าง 37 – 67 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรtrùat wát dâai rá-wàang săam-sìp-cèt thɯ̌ŋ hòk-sìp-cèt … Continue reading

sine.jtca | Publish on 06 July, 2020

https://www.sanook.com/news/8046762/ 記事内容(PDFファイル) : กลับจากประเทศเสี่ยงโควิด ตำรวจเตือน กลับจากประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19tam-ruat teuan · klap jaak pra-thet thii mii khwaam siang thii ja tit cheua wai-rat COVID- sip kao警察は警告(けいこく)をした。 COVID-19ウイルスに感染(かんせん)するリスクのある国から帰国(きこく)する場合、 ต้องกักตัวเอง 14 วัน หากปิดบังข้อมูล หรือtong kak tua eng · sip sii · wan · haak … Continue reading

sine.jtca | Publish on 30 April, 2020

https://www.sanook.com/money/729063/ 記事内容(PDFファイル) : พาณิชย์ลำพูน ลุยตรวจสอบร้านขายหน้ากากอนามัย ป้องกันผู้ค้าหัวหมอฉวยโอกาสปรับราคาขึ้น เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนjao naa-thii sam-nak ngaan phaa-nit jang-wat lam-phunランプーン県の商務省事務局の職員が ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยlong phuen thii truat sawp sa-thaan kaan kaan jam-naai naa kaak a-naa-maiマスクの販売状況を調べに現場に行った เพื่อป้องกันผู้ประกอบการมิให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าpheua pawng kan phu pra-kawp kaan mi hai mii kaan chuay o-kaat prap khuen raa-khaa … Continue reading

sine.jtca | Publish on 13 December, 2018

ญี่ปุ่นดันกม.เปิดรับแรงงานต่างชาติ เพิ่มวีซ่าทำงาน 5 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศ 日本は、国内の労働者不足の問題を解決するため、5年間の就労ビザを増やし、外国人労働者受け入れのための法令を推進しています。 yîi-pùn dan kòt măai . pòet ráp raeng ngaan tàang châat · phôem wii sâa tham ngaan hâa pii · phêua kâe khăi pan-hăa kaan khàat-khlaen raeng ngaan nai prà-thêt   รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนที่จะสนับสนุนแรงงานต่างชาติให้เข้ามาทำงานในประเทศได้เพิ่มขึ้น 日本政府は外国人労働者がもっと国内で就労できるよう推進する計画があります。 rát-thà-baan yîi-pùn … Continue reading

Copyright © 2008-2017 www.japanese2thai.com All rights reserved.