Background Image

ニュース教材

記事一覧


admin | Publish on 13 December, 2018

ญี่ปุ่นดันกม.เปิดรับแรงงานต่างชาติ เพิ่มวีซ่าทำงาน 5 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศ 日本は、国内の労働者不足の問題を解決するため、5年間の就労ビザを増やし、外国人労働者受け入れのための法令を推進しています。 yîi-pùn dan kòt măai . pòet ráp raeng ngaan tàang châat · phôem wii sâa tham ngaan hâa pii · phêua kâe khăi pan-hăa kaan khàat-khlaen raeng ngaan nai prà-thêt   รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนที่จะสนับสนุนแรงงานต่างชาติให้เข้ามาทำงานในประเทศได้เพิ่มขึ้น 日本政府は外国人労働者がもっと国内で就労できるよう推進する計画があります。 rát-thà-baan yîi-pùn … Continue reading

admin | Publish on 12 December, 2018

  เปิดทดลองรถไฟฟ้าสายสีเขียว แบริ่ง-สมุทรปราการ pòet thót lawng rót fai fáa săai sĭi khĭaw · bae-rîng – sà-mùt praa-kaan BTS グリーンライン『ベーリング駅 ⇔ ケーハサムットプラーカーン駅』ルートの試験運行が開始されました。 กรุงเทพมหานครได้เปิดให้ทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ โดยให้ใช้ฟรี 4 เดือน krung thêp má-hăa ná-khawn dâai pòet hâi thót lawng chái baw-rí-kaan rót fai fáa … Continue reading

admin | Publish on 18 October, 2018

記事内容(PDFファイル) : แกร็บ จับมือ ททท ประกาศความร่วมมือ จัดแคมเปญ แกร็บสิ เปิดประตูนักท่องเที่ยวสู่สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนที่มีเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัว pòet prà-tu nák thâwng thîaw sù sà-thăan-thîi thâwng thîaw chum chon thîi mii sà-nèh láe èk-kà-lák chà-phó tua   แคมเปญ แกร็บสิ จะทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประสบการณ์แบบท้องถิ่นอย่างแท้จริง khaem-pen kràep-sì · jà tham hâi nák thâwng thîaw … Continue reading

admin | Publish on 13 October, 2018

記事内容(PDFファイル): “สารสกัดใบหม่อน” ช่วยลดซึมเศร้า สมุนไพรอาหารเสริมจากสารสกัดใบหม่อน sà-mŭn phrai aa-hăan sŏem jàak săan sà-kàt bai màwn   ช่วยเพิ่มความจำ กล้ามเนื้อแข็งแร็ง ลดอาการซึมเศร้าวิตกกังวล chûay phôem khwaam jam · klâam néua khăeng raeng · lót aa-kaan suem sâo wí-tòk kang- won   เหมาะสำหรับวัยกลางคนและผู้สูงอายุ mò săm-ràp wai klaang-khon … Continue reading

admin | Publish on 13 October, 2018

記事内容(PDFファイル) : ผนังโปร่งแสง ไอเดียแต่งห้องนอกกรอบให้เด่นเด้งกว่าใคร การตัดสินใจ เลือกกั้นห้องด้วยกำแพงทึบอาจจะธรรมดาไป kaan tàt sĭn jai · lêuak kân hâwng dûay kam-phaeng thúep àat jà tham-má-daa pai   กล่องโปร่งแสงที่ถูกวางเรียงซ้อนกันทำจากโพรพิลีน klàwng pròng săeng thîi thùk waang riang sáwn kan tham jàak pho rá-phí-liin   มันสามารถทำหน้าที่เป็นช่องเก็บของ เก็บซ่อนเอกสาร ข้อมูลต่างๆ … Continue reading

Copyright © 2008-2017 www.japanese2thai.com All rights reserved.